Ένταξη και συμμετοχή για Όλους! Το σκοτάδι είναι το μόνο φως εξαλειφθεί. Δεν τα παρατούν ποτέ!


Live aid και αποκατάστασης, φροντίδα για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία στο σπίτι

Mütter schwerstbehinderter Kinder

Σελίδες

Όλες οι σελίδες, βλ. Σελίδα λίστα10.12.08 - Gerhard Lichtenauer - Druckansicht und drucken

[D+51] τα ανθρώπινα δικαιώματα - νομικές ενέργειες αποκλείονται

60 χρόνια τα ίδια βασικά δικαιώματα και ελευθερίες για όλους*) Οι άνθρωποι
Απενεργοποιημένη τη βοήθεια των χωρών: "Η απόφαση είναι οριστική"

*) Για τα άτομα με αναπηρία, εκτός από

ΑΥΣΤΡΙΑΚΉ ΒΠΟΛΊΤΕΣ τηςΕγώΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ


Συνεργάτης του γερμανικού Ομοσπονδιακού πρωτοβουλία "Daheim statt Heim"
c/o Gerhard Lichtenauer, Ing.Τηλ: 0699 12490010Fax: 07477 490015
στο σπίτι, αντί για το σπίτι... [URL καταργηθούν-εδ.] E-mail: info@home αντί για το σπίτι...

ΑΝΟΙΚΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ για την ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Weistrach, στις 10. Δεκεμβρίου 2008
60 Χρόνια Για Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Για να το
Το συνταγματικό δικαστήριο
Πρόεδρος Δρ. Gerhart Holzinger
Judenplatz 11
A-1010 Βιέννη
E-Mail: vfgh@vfgh.gv.at

 

60 χρόνια ίδια βασικά δικαιώματα και ελευθερίες για όλους*) Οι άνθρωποι
Απενεργοποιημένη τη βοήθεια των χωρών: "Η απόφαση είναι οριστική"

*) Για τα άτομα με αναπηρία, εκτός από

Αγαπητέ Κ. Πρόεδρε, Δρ. Holzinger,

να μείνεις τους δήλωση σε σχέση με το ανθρωπιστικό δίκαιο,

"Για τις επίσημες εκδηλώσεις της χάριτος υπάρχει το κράτος δικαίου δεν έχει καμία θέση",

Δεν επιτρέπεται με αυτή τη δήλωση σε ένα σχόλιο-δωρεάν τροποποιημένο υποθετική στο österr. Κοινωνικά δίκαιο εφαρμόζεται (βλ. Παράρτημα). Θα με ενδιέφερε η γνώμη σας σε αυτό.

Εκεί για έντεκα χρόνια (1997), η απαγόρευση των Διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον Ομοσπονδιακό Σύνταγμα (BV-G άρθρο 7): η Δημοκρατία συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε και όλες τις διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία σε σύγκριση με μη-άτομα με αναπηρία να εξαιρεθούν. Λέει:

"Κανείς δεν πρέπει να υφίστανται διακρίσεις λόγω της αναπηρίας του. Η Δημοκρατία (Ομοσπονδίας, Κρατιδίων και δήμων) δεσμεύεται να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς αναπηρία σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής."

Η αυστρία έχει δεσμευτεί σε διεθνείς Συμφωνίες, για την προστασία κατά των διακρίσεων. Υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση των Διακρίσεων στο κοινοτικό δίκαιο (π. χ. άρθρο 13) και, πιο πρόσφατα, η Σύμβαση του ΟΗΕ "Η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία"για τα άτομα με αναπηρία την πλήρη ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή στην κοινότητα ως ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα στον κόσμο επιβεβαιωθεί.

Τα Συμβαλλόμενα Μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν χωρίς διακρίσεις, την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής. Στο άρθρο 19, για παράδειγμα, "ανεξάρτητης διαβίωσης και ένταξης στην κοινότητα" είναι εγγυημένη ελευθερία επιλογής τόπου διαμονής και τη μορφή της κατοικίας και της υποβοηθούμενης διαβίωσης στο αυτο-επιλεγεί, εγκαταστάσεις απαιτείται. Ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν πρέπει να υποχρεούται να (α) να καλούνται να μπορεί να μόνο σε ειδικές μορφές ζωής που ζουν. Μια "σειρά κοινοτικών υπηρεσιών υποστήριξης στο σπίτι και σε θεσμικά όργανα, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής βοήθειας" είναι να εξασφαλιστεί από τα Συμβαλλόμενα Μέλη. Όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή (άρθρο 23) πρέπει να γίνονται για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς φραγμούς και εμπόδια, προσιτός, σαν μη-άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στο 60. Επέτειος της οικουμενικής Διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε αυτό το πλαίσιο, οι ακόλουθες ερωτήσεις:

  1. Μπορεί να είναι μειωμένη για νοητικές ή πολλαπλές αναπηρίες στη λεγόμενη (μόνο) "σωματικώς ανάπηροι" μια κακή θέση, στην περίπτωση της δήθεν "εθελοντικής" υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία των χωρών;
  2. Η έκταση ή η ποιότητα της υποστήριξης από το δημόσιο για ομάδες ανθρώπων που διαφέρουν ως προς τον τύπο ή τη Σοβαρότητα της αναπηρίας (σημείο 1) επιτρέπεται σε κάθε άλλο σε μια κατάφωρα διαφέρει;
  3. Πρέπει να υπάρχει στα άτομα με ειδικές ανάγκες η δεύτερη και η τρίτη τάξη, η οποία, για παράδειγμα, είναι (το υπόλοιπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί) αποδοτικότητα, ή ο βαθμός ή το είδος της αναπηρίας;
  4. Μπορεί να γίνει σε σχέση με τη φροντίδα κλειδιά πρότυπα ποιότητας και τη διασφάλιση της ποιότητας στην νοσηλείας και ημερήσιας φροντίδας διαφορές, ανάλογα με το αν κάποιος είναι ηλικίας ή λόγω ατυχήματος έχει ανάγκη από φροντίδα ή ως ένα άτομο με ειδικές ανάγκες την ίδια φροντίδα, υποστήριξη ή βοήθεια ανάγκες;
  5. Δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες διαφορές (σημείο 4), λόγω του γεγονότος, επειδή ή αν πρόκειται για εγκαταστάσεις ή τα μέτρα στήριξης των κοινωνικών βοήθεια του μια Ομοσπονδιακή χώρα;
  6. Μπορεί να είναι συγγενείς ή να Κλείσετε τα άτομα με αναπηρία σε σύγκριση με τις οικογένειες των μη-άτομα με ειδικές ανάγκες (ή διαφορετικά άτομα με ειδικές ανάγκες) λόγω αναπηρίας (ή Αναπηρία), τα μέλη της διοικητικής επιβολής του νόμου σε μειονεκτική θέση;
  7. Επιτρέπεται, σύμφωνα με το BV-G του άρθρου 7 και της Σύμβασης του ΟΗΕ για τάφο (το σύνολο της ζωής, της ύπαρξης) διαφορές στο φάσμα ισχύος της βοήθειας για τα άτομα με αναπηρίες, οι επαρχίες; Μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες στην κάτω Αυστρία, Τιρόλο, που Ζουν σε μειονεκτική θέση;
  8. Η αυστρία είναι υποχρεωμένοι ως κράτος-μέρος της Σύμβασης της Βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών του 1969, για να συμμορφωθεί με τις διεθνείς συνθήκες "καλή τη Πίστη" (άρθρο 26), την οποία ένα μέρος δεν μπορεί να επικαλεσθεί εσωτερικό τους δίκαιο, για να δικαιολογήσουν την αποτυχία να πληρούν μια Συνθήκη (άρθρο 27). Οι φορείς που διέπονται από το δημόσιο Δίκαιο, το οποίο, εν τω μεταξύ, από τις 23 μαΐου. Τον οκτώβριο του 2008, νομικά δεσμευτική θεμελιώδη δικαιώματα του ΟΗΕ για την αναπηρία Σύμβαση για τα δικαιώματα του αγνοήσουμε;
  9. Αν όλοι (ή σχεδόν όλοι) οι ερωτήσεις από συνταγματική άποψη, η απάντηση είναι ΌΧΙ, γιατί θα πρέπει ο νομοθέτης και η διοίκηση συνέχισε στις επαρχίες, και να λειτουργούν ελεύθερα, καθώς δεν θα υπάρχει Ομοσπονδιακό Σύνταγμα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διεθνείς συνθήκες, και όχι σε ένα κράτος δικαίου;
  10. Τέλος: Γιατί οι καταγγελίες του συνταγματικού δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 144 B-VG, Παρ. Για τη θεραπεία 2 απορρίπτεται, αν το δικαστήριο δεν αναγνωρίζει την εύλογη προοπτική επιτυχίας, χωρίς, ωστόσο, έχοντας την καταγγελία αντιμετωπιστεί (sh. για περισσότερες Πληροφορίες: http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=7722#fid6097);

Με όλο το σεβασμό
Ing. Gerhard Lichtenauer
Ο Εμπνευστής της η Αυστριακή πρωτοβουλία πολιτών "το Σπίτι μου" [URL removed, σημείωση.]

Παράρτημα:
"Ο αγώνας για το "ίσο" η ζωή σε κίνηση; Επίσημη χάριτες είναι ένα πράγμα του παρελθόντος!"

Εκτυπώσιμη έκδοση αυτή την ΑΝΟΙΚΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ:
"2008-12-10_OFFENER_BRIEF_an_VfGH-Praesident_-_60_Jahre_Menschenrechte_-_Laender_ausgenommen.pdf"

Προσθήκη στις 17.12.2008,
Απάντηση του CC Προεδρείο για την ΑΝΟΙΧΤΉ μου ΕΠΙΣΤΟΛΉ της 10.12.2008:
"2008-12-15_Antwort_von_VfGH-Praesidium_auf_OFFENEN_BRIEF_-_Menschenrechte-Vollzug_der_Laender_bei_Behindertenhilfe.pdf"

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

2 σχόλια [D+51] τα ανθρώπινα δικαιώματα – νομικές ενέργειες αποκλείονται

Αφήστε ένα σχόλιο


DutchEnglishFinnishFrenchGermanRussianSpanishSwedishTurkish

Η αυτόματη Μετάφραση δεν είναι τέλεια, αλλά βοηθά να κατανοήσουν το περιεχόμενο. Αρχική: Αγγλικά


Φόρτωση