Ένταξη και συμμετοχή για Όλους! Το σκοτάδι είναι το μόνο φως εξαλειφθεί. Δεν τα παρατούν ποτέ!


Live aid και αποκατάστασης, φροντίδα για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία στο σπίτι

Mütter schwerstbehinderter Kinder

Σελίδες

Όλες οι σελίδες, βλ. Σελίδα λίστα19.12.08 - Gerhard Lichtenauer - Druckansicht und drucken

[D+60] νόμοι σωστή

Πολλοί υφιστάμενοι νόμοι είναι παγκοσμίως σωστή, διότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
Η επικύρωση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αναπήρων Σύμβαση είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει την ταχεία εφαρμογή

Μια Ομοσπονδιακή εννέα μπανάνες, επίσης γνωστή ως η "Δημοκρατία της μπανάνας"

19. Δεκεμβρίου, που έγινε στη Γερμανία, η διαδικασία επικύρωσης της CRPD των Ηνωμένων Εθνών, το τελευταίο εμπόδιο, το γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αρχές του 2009 1 τίποτα δεν στέκεται τώρα και στη Γερμανία, στο δρόμο. Τώρα ο θησαυρός πρέπει να αρθεί οι ισχυρισμοί της Σύμβασης πρόκειται να υλοποιηθούν κομμάτι από το κομμάτι .

Στην Αυστρία, τη Σύμβαση των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ τέθηκε σε ισχύ στις 26. Τον οκτώβριο του 2008. Η διεθνής Σύμβαση του από το κράτος ενός δεσμευτικού νομικού προτύπου, έχει, ως εκ τούτου, έλα στο εσωτερικό. Στην Αυστρία, στη Γερμανία, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο λόγω της ομοσπονδιακής ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, η βοήθεια προς τα άτομα με αναπηρία και τον κοινωνικό τομέα έχουν αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις. Με την εφαρμογή της Σύμβασης των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ είναι ένα Τα ανθρώπινα δικαιώματα Δοκιμή για το κράτος δικαίου.

Η αυστρία και η Γερμανία είναι Συμβαλλόμενα Μέλη της Σύμβαση της βιέννης για το δίκαιο των συνθηκών 1969 διεθνή υποχρέωση, νομική συμβάσεις για να ανταποκριθεί η "καλή Πίστη" (άρθρο 26, "Pacta sunt servanda")όταν ένα μέρος δεν μπορεί να επικαλεσθεί εσωτερικό τους δίκαιο, για να δικαιολογήσουν την αποτυχία να πληρούν μια Συνθήκη (άρθρο 27).

Τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του τα τελευταία 60 χρόνια, μια έγκυρη "Γενικά ανθρώπινα δικαιώματα" – όπως ήταν και τώρα επιβεβαιώνεται από το νέο του ΟΗΕ για την αναπηρία Σύμβαση για τα δικαιώματα του, φυσικά, και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι αμέσως σε εφαρμογή. Η κυβέρνηση(s) εξακολουθούν να ενεργούν ως εάν είναι πιθανό να υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (βλ. Προσφυγές η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το Η χώρα είναι τα κύρια άτομα) και τις νομικές αξιώσεις να συνεχίσει να αυθαίρετες πράξεις του Ελέους αντικαταστήστε το. Το Σύνταγμα κηδεμόνες καλούνταιγια να εξασφαλιστεί γρήγορα για λόγους σαφήνειας, περιέχει ωστόσοαυτό Υγρότοποι να το βάλω να στεγνώσει.

Για τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, υπάρχει τώρα το Κείμενο της Σύμβασης του ΟΗΕ σε απλή γλώσσα. Ίσως αυτό το εύκολο-να-να κατανοήσουν τα σκευάσματα μπορεί να συμβάλει να Ξεπεραστεί μάθησης μπλόκα, τη μάθηση απρόθυμοι ευθύνη συνείδησης στην πολιτική και διοίκηση;

Απόσπαση σε Φόρουμ του ΔΙΚΈΦΑΛΟΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ στο άρθρο: "Σύντομη και γλυκό: η Σύμβαση των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ σε απλή γλώσσα"
http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=9352#fid9177 19. Δεκεμβρίου 2008, Στις 19:53
Απόσπασμα από τη Σύμβαση των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ σε απλή γλώσσα:

"Την ανάγκη οι χώρες τώρα: οι νόμοι αλλάζουν ή νέους νόμους."

Για όλους εσάς που σας κάνει τις αναγκαίες νομοθετικές, πόσο εύκολο θέλεις;
Σύντομη και γλυκό: αυτό είναι Ένα μεγάλο πράγμα!

Πηγή: ΔΙΚΈΦΑΛΟΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ (Κείμενο: Martin Ladstätter · δημιουργήθηκε στις: 19. Δεκεμβρίου 2008)
Σύντομη και γλυκό: η Σύμβαση των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ σε απλή γλώσσα
Στη Γερμανία πρόσφατα μια περίληψη των περιεχομένων του ΟΗΕ υποβλήθηκε,-η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

Τα άτομα με αναπηρία, εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD στην ομοσπονδιακή Βουλή, Silvia Schmidt από τη Γερμανία έχει μια περίληψη της Σύμβασης του ΟΗΕ σε απλή γλώσσα για να δημιουργήσετε.

Ελπίζει ότι το φυλλάδιο είναι "να συμβάλει στο περιεχόμενο για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες σαφώς κατανοητό". Στη δημιουργία του Συλλόγου "πολιτών-" τα άτομα με μαθησιακές συνέβαλε δυσκολίες σημαντικά. Silvia Schmidt αυτό δημοσιεύτηκε στις 9. Το δεκέμβριο του 2008 στο Βερολίνο, τα μέλη της ομάδας σας. ...

Προσθήκη 28.5.2013:
Κατεβάσετε μια νεότερη Έκδοση της UN CRPD σε απλή γλώσσα με επεξηγήσεις παρακάτω δουλεύοντας με άτομα με αναπηρία.στο:

GDE Σφάλμα: Σφάλμα κατά την ανάκτηση αρχείων - αν χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τον έλεγχο σφαλμάτων (404:Δεν Βρέθηκε)
  1. Προσθήκη στις 24.3.2009: Του ΟΗΕ για την αναπηρία Σύμβαση για τα δικαιώματα του βρίσκεται σίγουρα στο 26. Τον μάρτιο του 2009 και στη Γερμανία (από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, υπήρχαν στο τέλος του έτους 2008 λίγο ασαφές).

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Αφήστε ένα σχόλιο


DutchEnglishFinnishFrenchGerman

Η αυτόματη Μετάφραση δεν είναι τέλεια, αλλά βοηθά να κατανοήσουν το περιεχόμενο. Αρχική: Αγγλικά


Φόρτωση