Ένταξη και συμμετοχή για Όλους! Το σκοτάδι είναι το μόνο φως εξαλειφθεί. Δεν τα παρατούν ποτέ!


Live aid και αποκατάστασης, φροντίδα για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία στο σπίτι

Mütter schwerstbehinderter Kinder

Σελίδες

Όλες οι σελίδες, βλ. Σελίδα λίστα05.01.09 - Gerhard Lichtenauer - Druckansicht und drucken

[D+77] την ευθύνη να δείξει

Τους νόμους του κράτους αμέσως να το Του ΟΗΕ για την αναπηρία Σύμβαση για τα δικαιώματα του ρυθμίστε
Χώρα-αρχές μαΐου Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα συνεχίσουν να ελεύθερα να αγνοήσετε

Μια Ομοσπονδιακή εννέα μπανάνες, επίσης γνωστή ως η "Δημοκρατία της μπανάνας"

Στην Αυστρία, τα άτομα με αναπηρία Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών ήταν ήδη στις 26.10.2008. Όπως και με την απόφαση του ΟΗΕ από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πριν από δύο χρόνια, στις 13.12.2006, έτσι και τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του ραδιοφώνου σιωπή στην πολιτική και τα μέσα ενημέρωσης για αυτή την πρωτοποριακή διεθνή σπάσει μια νομικά δεσμευτική σύμβαση. Μόνο και μόνο για να την υπογραφή της Συνθήκης στην έδρα του ΟΗΕ, στις 30.3.2007 από τον τότε Αυστριακή Υπουργός κοινωνικών Υποθέσεων Büchinger, το "σχολιάζει δύναμη" της Αυστρίας, το πρώτο στον κόσμο ήταν να υπογράψει, την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Αυτό το "πρωτοποριακό ρόλο" έτυχε να είναι υπό όρους σε αλφαβητική σειρά.

Στη Γερμανία, η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωση από τη γερμανική Βουλή στις 4.12.2008, και η Ομοσπονδιακή απόφαση του Συμβουλίου της 19.12.2008 με την αρχή του έτους 2009.1

Αυτός ο κόσμος είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες σημαντικό ανθρωπίνων δικαιωμάτων έγγραφο το δυναμικό για καινοτομίαγια να ξεπεραστούν οι υφιστάμενες παράνομες διακρίσεις βάσει της αναπηρίας σε μια σοβαρή διαδικασία εφαρμογής σε μεγάλο βαθμό. Διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία λαμβάνει χώρα όχι μόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως οι πολιτικοί μας αντιπροσωπεύουν προσπάθειες, αλλά κάθε μέρα μας (δήθεν) ιδιαίτερα ανεπτυγμένα "Κράτη πρόνοιας" στην Κεντρική Ευρώπη.

Από την "παράνομη νόμους" (engl. "για παράνομη νόμους") βρείτε (μέχρι το ανώτατο δικαστήριο αγνόησε) βασικού νόμου αντί για κάμψεις, αν ατόμων με ειδικές ανάγκες, για παράδειγμα, άμεσα ή έμμεσα, αναγκάζονται να ζουν σε ειδικές εγκαταστάσεις για την εργασία, ή που σχηματίζεται να είναι στην κοινωνία, στην καθημερινή ζωή, την επικοινωνία και τον πολιτισμό στο περιθώριο. Επηρεάζονται τα μέλη της οικογένειας είναι επίσης σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους υπηκόους τρίτων ατόμων με αναπηρία στην οικονομική τους ύπαρξη σοβαρά.

Η δεσμευτική συμβατική υποχρέωση, ιδίως, το κράτος, οι κυβερνήσεις, το Κεντρικό τμήμα από το συνειδητοποιήσουν των ανθρώπων με αναπηρία στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνία. Η εφαρμογή είναι επειδή της ομοσπονδιακής ο κατακερματισμός αρμοδιοτήτων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων της, η βοήθεια προς τα άτομα με αναπηρία και κοινωνικό χώρο μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις. Με την εφαρμογή της Σύμβασης των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ είναι ένα Τα ανθρώπινα δικαιώματα Δοκιμή για το κράτος δικαίου.

Σε Γερμανίαόπως στην Αυστρία, τη σημασία και τις συνέπειες αυτής της διεθνούς Σύμβασης προσπαθεί να παίξει για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, δύσκολο. Αυτό κυμαίνεται από το υποβολιμαίο αποδυνάμωση της Μετάφρασης του κειμένου της σύμβασης μέχρι επίσημες δηλώσεις, για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που έχουν ήδητι είναι μακριά από τον έμπειρο πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία.

Ένα βασικό Επιτροπή του ΟΗΕ, καθώς και οι εθνικοί φορείς ελέγχου, τα λεγόμενα "Σημεία ελέγχου" για την εφαρμογή της CRPD, έχουν το σημαντικό καθήκον είναι να εκθέσει τέτοιες πλάνες, και την ευθύνη.

Απόσπαση σε Φόρουμ του ΔΙΚΈΦΑΛΟΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ στο άρθρο: "Επιτροπή παρακολούθησης στην Αυστρία, επιλέγει Πρόεδρος"
http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=9366#fid9234 5. Ιανουαρίου 2009, Στις 14:50
Mag. Schulze, και σας εύχομαι πολλή σοφία, τα πάγια στοιχεία που είναι αναγκαία αντοχή και επιβολής του νόμου, η Επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την παρακολούθηση του. Του ΟΗΕ για την αναπηρία Σύμβαση για τα δικαιώματα του πρέπει να είναι γρήγορα γεμίζουν με τη ζωή. Συνήθη, γιατί τις καθημερινές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα της Αναπηρίας έδειξε στο κοινό και να καταγγελθεί.

Δεν είναι απλά ένα "τυφλό σημείο" από την πολιτική και τη διοίκηση, για να φωτίζουν, αλλά μια βαθιά, συνειδητή Άρνηση να εξαχθούν κατά τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την καταιγίδα Αποσκευών πεδίο πρέπει να είναι!

Τα Μέλη της άρνησης, και πλήρη άγνοια εξακολουθεί να κυριαρχεί στη Σύμβαση των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ στη λεπτομέρεια για τα άτομα με αναπηρία, που διατυπώνονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη είναι η περιοχή με το θεσμοθετημένο σύστημα βοήθειας – τα λεγόμενα "σπίτια" – τι το v. a. τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες για τη ζωή είναι αλληλένδετα, προέτρεψε ο νεντ στη ζωή, που είναι σαφώς κατά της ελευθερίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και την απαγόρευση των Διακρίσεων στο άρθρο 7 του Ομοσπονδιακού Συντάγματος.

Τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του τα τελευταία 60 χρόνια, μια έγκυρη "Γενικά ανθρώπινα δικαιώματα" – όπως ήταν και τώρα επιβεβαιώνεται από το νέο του ΟΗΕ για την αναπηρία Σύμβαση για τα δικαιώματα του, φυσικά, και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είναι αμέσως σε εφαρμογή. Η (κρατική)κυβέρνηση(s) εξακολουθούν να ενεργούν όπως θα έπρεπε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αγνοώντας και νομικές απαιτήσεις συνεχίσει να αυθαίρετες πράξεις του Ελέους αντικαταστήστε το. Το Σύνταγμα κηδεμόνες καλούνταινα παρέχει γρήγορα για λόγους σαφήνειας. Σας περιλαμβάνονται, ωστόσο ακόμα, αυτό το Υγρότοποι ξηρό-lay ( η κάτια.στο/blog/1564/νόμοι-σωστή ).

Πηγή: ΔΙΚΈΦΑΛΟΙ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ (Κείμενο: Martin Ladstätter · δημιουργήθηκε 31. Δεκεμβρίου 2008)
Επιτροπή παρακολούθησης στην Αυστρία, επιλέγει Πρόεδρος
Για την Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην Αυστρία, μια ανεξάρτητη Επιτροπή παρακολούθησης έπρεπε να συσταθεί. Πρόεδρος ήταν. Η Μαριάννα Schulze.

Το Σήμα δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο: Για την ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις 10. Δεκεμβρίου, συνεδρίασε η Αυστριακή Επιτροπή παρακολούθησης για την πρώτη της συνεδρίαση.

Συμμόρφωση με τα ανθρώπινα δικαιώματα παρακολουθεί
"Η Επιτροπή παρακολούθησης είναι Σύμβαση των ηνωμένων ΕΘΝΏΝ αρμόδιο όργανο, η συμμόρφωση με τη Σύμβαση που προδιαγράφεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία στην Αυστρία παρακολουθούνται", λέει Μαΐου, ο εμπειρογνώμονα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η μαριάννα Schulze, σε σύγκριση με ΔΙΚΈΦΑΛΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ.

Η Επιτροπή έγγραφο, ως εκ τούτου, τις δραστηριότητές του και να γράψει μια έκθεση για να εξηγήσει την Κατάσταση στην Αυστρία είναι σαφές. "Πρώτα απ' όλα, ορισμένα τυπικά καθήκοντα που πρέπει να πληρούνται, για να υιοθετήσει τους κανόνες της διαδικασίας", ορίζει τον Πρόεδρο, τα επόμενα βήματα και προσθέτει: "Παράλληλα, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα πρόγραμμα εργασίας της κοινής βασικούς τομείς της εργασίας."

.

  1. Προσθήκη στις 24.3.2009: Του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αναπήρων Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ στη Γερμανία είναι τώρα σίγουρα στο 26. Τον μάρτιο του 2009 (η ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους, ήταν η σειρά της χρονιάς, λίγο η έλλειψη σαφήνειας).

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

Αφήστε ένα σχόλιο


DutchGermanHebrewHungarianItalian

Η αυτόματη Μετάφραση δεν είναι τέλεια, αλλά βοηθά να κατανοήσουν το περιεχόμενο. Αρχική: Αγγλικά


Φόρτωση