Ένταξη και συμμετοχή για Όλους! Το σκοτάδι είναι το μόνο φως εξαλειφθεί. Δεν τα παρατούν ποτέ!


Live aid και αποκατάστασης, φροντίδα για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία στο σπίτι

Mütter schwerstbehinderter Kinder

Σελίδες

Όλες οι σελίδες, βλ. Σελίδα λίστα27.10.12

Νέα 2012-10-27 (εβδομαδιαία tweets)

@ladstaetter @leyrer Για την εφαρμογή της καταπολέμησης των διακρίσεων στην κάτω Αυστρία είχε να αλλάξει πολλά από το προσωπικό. σε απάντηση ladstaetter 2012-10-23 @ladstaetter καμία οικονομική δαπάνη, §5(1) NÖ Επιτροπή παρακολούθησης, ανεξάρτητα από την §6(1) Πρόεδρος της ίσης μεταχείρισης Επίτροπος, απαντώντας σε ladstaetter 2012-10-23


DutchEnglishFinnishFrenchGerman

Η αυτόματη Μετάφραση δεν είναι τέλεια, αλλά βοηθά να κατανοήσουν το περιεχόμενο. Αρχική: Αγγλικά


Φόρτωση