(2ציטוטים
טקסט: וינה לטפל כסף...

אמהות של נכה קשה ...


תמונות

Mütter schwerstbehinderter Kinder
[ד+15], ORF-נושא
למעלה 30 מונחי חיפוש
rett syndrome
יישומה של אמנת האו " ם
gukg
סיוע של הכחשה

nö בתים לנכים
עזרה ראשונה נגד רשויות שרירותחברתי הבירוקרטיה של אוסטריה
בבית המשפחה

חוקי אכפת רשלנות רפואית.

הביתה קשות רב-ילדים נכים.

חברי אכפת לי
חוקי אכפת לי בבית

RSS

RSS

RSS

RSS

RSS

RSS
DutchEnglishFinnishFrenchGermanGreek