Ένταξη και συμμετοχή για Όλους! Το σκοτάδι είναι το μόνο φως εξαλειφθεί. Δεν τα παρατούν ποτέ!


Live aid και αποκατάστασης, φροντίδα για τα άτομα με σοβαρή αναπηρία στο σπίτι

Mütter schwerstbehinderter Kinder

Σελίδες

Όλες οι σελίδες, βλ. Σελίδα λίστα18.06.09

[D+241] lifestyle φάρμακο πρέπει να ξεπεράσει την επισκευή ιατρικής

Lifestyle φάρμακα για την πρόληψη της δημογραφικής κατάρρευσης και φροντίδα κατάρρευση αντιστροφή ΠΡΙΝ από τη Συντριβή των κοινωνικών συστημάτων είναι θέμα Επιβίωσης! ΑΝΟΙΚΤΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ Από την αντιστροφή της επισκευής-φάρμακο προς μια ζωή στην ιατρική δεν θα παραμείνει μόνο το σύστημα υγείας οικονομικά βιώσιμη, αλλά και η ανάγκη για προσοχή να μην το παρακάνετε, αλλά μια προσιτή μέγεθος. [... περισσότερα]


DutchEnglishFinnishFrenchGerman

Η αυτόματη Μετάφραση δεν είναι τέλεια, αλλά βοηθά να κατανοήσουν το περιεχόμενο. Αρχική: Αγγλικά


Φόρτωση